Garantievoorwaarden en downloads

1. Garantiebepalingen BBQdirect:

Voor alle kamado’s van BBQdirect geldt een beperkte garantie van tien (10) jaar op het materiaal en de constructie van alle keramische onderdelen (zoals keramische basis, deksel met margrietschijf, vuurkorf en binnenring) voor de oorspronkelijke koper van het product die de garantie heeft geregistreerd. Deze garantie is geldig zolang de oorspronkelijke koper de kamado of het onderdeel in bezit heeft, met uitzondering van andere keramische, metalen en houten onderdelen die gedekt zijn zoals hieronder is aangegeven. Deze garantie is een aanvulling op en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

2. Keramische accessoires:

De keramische pizza- of grillstenen van BBQdirect hebben een beperkte garantie van drie (3) jaar voor de oorspronkelijke koper. Breuk door laten vallen of onjuist gebruik valt niet onder deze garantie.

3. Metalen onderdelen:

De metalen, roestvrijstalen en gietijzeren onderdelen van de kamado (zoals de metalen banden, het scharniermechanisme, de margrietschijf, het rooster, de vuurkorf, de bodemplaat en de luchtschuif) hebben een beperkte garantie van drie (3) jaar voor de oorspronkelijke koper.

BBQdirect maakt gebruik van roestbestendige materialen en lak voor de metalen oppervlakken die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Metalen materialen en beschermende coatings kunnen echter worden aangetast door verschillende oppervlaktekrassen of blootstelling aan stoffen en omstandigheden waar BBQdirect geen invloed op kan uitoefenen. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, meststoffen, extreme vochtigheid, gazon pesticiden en zout zijn enkele van de stoffen die verf en afwerkingen op metalen coatings kunnen aantasten. Om deze redenen vallen roest, oxidatie, verbleking of andere onvolkomenheden op metalen, roestvrijstalen en gietijzeren onderdelen niet onder de garantie, tenzij ze resulteren in een verlies van structurele eigenschappen of defecten van deze onderdelen van de Kamado.

4. Houten onderdelen:

Houten onderdelen, zoals de zijplanken van de Kamado, hebben een beperkte garantie van één (1) jaar voor de oorspronkelijke koper. Houten producten zijn niet gedekt door normale verwering of scheuren, tenzij de structurele eigenschap verloren is gegaan.

LET OP: Plaats de Kamado niet direct op of in de buurt van een brandbaar oppervlak, vloerplaat, tafel of ander oppervlak zonder een metalen onderstel, aangezien hierdoor de garantie vervalt en BBQdirect uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid afwijst voor eventuele daaruit voortvloeiende directe, indirecte, incidentele of gevolgschade. Het is in ieder geval raadzaam om een metalen onderstel tussen de kamado en de tafel te plaatsen. Dit zorgt voor een betere bescherming van de kamado.

5. Temperatuurindicator en vilten rand:

Op de vilten rand en de temperatuurindicator geldt een beperkte garantie van één (1) jaar voor de oorspronkelijke koper.

6. Wat niet gedekt is:

Deze garanties zijn gebaseerd op normaal en standaard huishoudelijk gebruik en bij regulier onderhoud van de kamado. Voor commercieel gebruik en soortgelijke toepassingen geldt een beperkte garantie van 1 jaar. De garantie dekt geen onvoorziene schade of breuk, of schade die is veroorzaakt door: transport, laten vallen, onjuiste montage, onjuiste ondersteuning, pogingen om de kamado te ondersteunen met andere middelen dan het standaard meegeleverde onderstel, commercieel gebruik, modificaties, wijzigingen, nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuiste verzorging/onderhoud, normale en redelijke slijtage, of natuurrampen.

Uitgesloten van garantie zijn: Krassen, deuken, spaanders, haarscheurtjes in het keramiek en cosmetische scheurtjes in het buitenglazuur die geen invloed hebben op het functioneren van de kamado. Als gevolg van het uitzetten en krimpen van keramische onderdelen tijdens hittecycli kunnen haarscheurtjes, barsten of oppervlakkige barsten ontstaan. Dit is normaal voor keramische materialen en zal alleen voor garantie in aanmerking komen als het resulteert in een structureel verlies van functie van de kamado of volledige breuk van het onderdeel.

7. Datum van dekking:

De garantiedekking begint wanneer een kamado, door de oorspronkelijke koper en eigenaar is geregistreerd bij BBQdirect zoals vereist in deze garantievoorwaarden. Om de garantie van uw kamado te registreren, dient u een formulier in te vullen en op te sturen naar BBQdirect. Een geldig aankoopbewijs is vereist om aanspraak te kunnen maken op garantie.

8. Garantiedekking:

Originele BBQdirect onderdelen die materiaal- en fabricagefouten vertonen en gedekt zijn door een geldige en geregistreerde garantie, worden na beoordeling van BBQdirect kosteloos vervangen of gerepareerd, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze garantie.

9. Vereiste informatie voor een vordering:

Een bewijs van aankoop met de datum van aankoop van de kamado of een ander bij BBQdirect gekocht product moet bij elke garantieclaim worden gevoegd, evenals een nauwkeurige beschrijving inclusief een foto van het probleem of het defecte onderdeel. De oorspronkelijke koper is de persoon wiens naam voorkomt op het aankoopbewijs en die de vereiste BBQdirect garantie heeft geregistreerd.

10. Verzending en levering:

BBQdirect is niet aansprakelijk voor enige verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, uitvoer-/invoerrechten, BTW of andere belastingen die worden opgelegd als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retourzending, tenzij BBQdirect hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11. Uitgesloten van garantie:

Bij ongeoorloofde aanpassingen of wijzigingen aan een kamado vervalt de garantie. Dit omvat het boren van gaten of het wijzigen van onderdelen; het gebruik van onderdelen in de kamado die geen authentieke BBQdirect-onderdelen zijn; of het gebruik van onderdelen in de kamado op een andere manier dan zoals bedoeld door de fabrikant. Wijziging of onjuiste vervanging van onderdelen in de kamado, zoals de vuurkorf en de binnenring, maakt de garantie ongeldig en BBQdirect wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die hieruit voortvloeit. Het gieten van aanstekervloeistof of andere brandbare mengsels in een kamado maakt de garantie ongeldig. Dit is een gevaarlijke praktijk en kan leiden tot schade of persoonlijk letsel.

12. Verzuim of niet-nakoming:

BBQdirect is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van de garantie veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van BBQdirect, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde levering van materialen.

13. Beperkingen:

Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. Er zijn geen andere garanties, expliciet of impliciet, behalve die uitdrukkelijk vermeld zijn in deze garantie. BBQdirect machtigt geen enkele persoon of agent om enige verplichting of aansprakelijkheid in verband met de verkoop van een Kamado of BBQdirect-product op zich te nemen of te aanvaarden voor BBQdirect.

Garanties, schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet, worden niet gegeven aan een persoon die het product verkrijgt van een andere bron dan BBQdirect.

14. Verplichtingen van BBQdirect:

In geval van reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de periode die in deze voorwaarden is vermeld, voldoet BBQdirect van alle verplichtingen uit hoofde van de garantie en/of alle directe en/of afgeleide aansprakelijkheden.

15. Registratie:

De garantie kan worden geregistreerd door het formulier in te vullen op de website van BBQdirect. Indien u de kamado niet binnen veertien (14) dagen na levering registreert bij BBQdirect vervalt uw garantie. Als u een geprint formulier nodig heeft de garantie te registreren, neem dan contact op met de klantenservice van BBQdirect.

Download hier het Garantie registratieformulier:

Garantie registratieformulier